KORREKTORAT        |        LEKTORAT        |        LITERAT        |        RAT